قبل از پر کردن فرم , موارد زیر را در نظر بگیرید.
سایت خود را حتماً در شاخه مرتبط با آن درج کنید.
با جستجو , از نبودن سایت خود در دایرکتوری ما اطمینان حاصل کنید.
پر کردن تمامی فیلد های مشخص شده * ضروری می باشند.
سایت شما پس از بررسی , حداکثر ظرف یک هفته کاری در دایرکتوری ما ثبت خواهد شد.